Úradná tabuľa ÚJD SR

244/2023

č. rozhodnutia: 244/2023

č. správneho konania: 2824-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.08.2023

dátum právoplatnosti: 23.08.2023

Prílohy:

2824-2023_Rozhodnutie_244_2023_Rozhodnutie_244_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023