Úradná tabuľa ÚJD SR

243/2024

č. rozhodnutia: 243/2024

č. správneho konania: 2440-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.05.2024

dátum právoplatnosti: 03.06.2024

Prílohy:

2440-2024_Rozhodnutie_243_2024_Rozhodnutie_243_2024.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024