Úradná tabuľa ÚJD SR

243/2023

č. rozhodnutia: 243/2023

č. správneho konania: 2836-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 23.08.2023

dátum právoplatnosti: 08.09.2023

Prílohy:

2836-2023_Rozhodnutie_243_2023_R243_2023 final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023