Úradná tabuľa ÚJD SR

242/2023

č. rozhodnutia: 242/2023

č. správneho konania: 1241-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 27.07.2023

dátum právoplatnosti: 07.09.2023

Prílohy:

1241-2023_Rozhodnutie_242_2023_R242_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023