Úradná tabuľa ÚJD SR

242/2022

č. rozhodnutia: 242/2022

č. správneho konania: 2762-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 23.08.2022

dátum právoplatnosti: 12.09.2022

Prílohy:

2762-2022_Rozhodnutie_242_2022_E Rozhodnutie 242_2022_6311_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023