Úradná tabuľa ÚJD SR

241/2024

č. rozhodnutia: 241/2024

č. správneho konania: 1898-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 21.05.2024

dátum právoplatnosti: 07.06.2024

Prílohy:

1898-2024_Rozhodnutie_241_2024_Rozhodnutie_241_2024.pdf

Aktualizácia: 21.06.2024