Úradná tabuľa ÚJD SR

241/2022

č. rozhodnutia: 241/2022

č. správneho konania: 2924-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 28.09.2022

dátum právoplatnosti: 14.10.2022

Prílohy:

2924-2022_Rozhodnutie_241_2022_R 241_2022 z 28092022_anonym.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022