Úradná tabuľa ÚJD SR

240/2024

č. rozhodnutia: 240/2024

č. správneho konania: 2105-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.05.2024

dátum právoplatnosti: 07.06.2024

Prílohy:

2105-2024_Rozhodnutie_240_2024_Rozhodnutie_240_2024.pdf

Aktualizácia: 21.06.2024