Úradná tabuľa ÚJD SR

240/2023

č. rozhodnutia: 240/2023

č. správneho konania: 2815-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 24.07.2023

dátum právoplatnosti: 24.07.2023

Prílohy:

2815-2023_Rozhodnutie_240_2023_R240_Spk ÚJD SR 2815-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023