Úradná tabuľa ÚJD SR

240/2022

č. rozhodnutia: 240/2022

č. správneho konania: 3671-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.11.2022

dátum právoplatnosti: 17.12.2022

Prílohy:

3671-2022_Rozhodnutie_240_2022_Rozhodnutie_6270_240_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023