Úradná tabuľa ÚJD SR

24/2024

č. rozhodnutia: 24/2024

č. správneho konania: 1114-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 16.01.2024

dátum právoplatnosti: 01.02.2024

Prílohy:

1114-2024_Rozhodnutie_24_2024_Rozhodnutie_24_2024.pdf

Aktualizácia: 01.02.2024