Úradná tabuľa ÚJD SR

24/2023

č. rozhodnutia: 24/2023

č. správneho konania: 933-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.01.2023

dátum právoplatnosti: 04.02.2023

Prílohy:

933-2023_Rozhodnutie_24_2023_Rozhodnutie_507_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023