Úradná tabuľa ÚJD SR

24/2022

č. rozhodnutia: 24/2022

č. správneho konania: 973-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.02.2022

dátum právoplatnosti: 08.03.2022

Prílohy:

973-2022_Rozhodnutie_24_2022_R24_2022_JaBr_OnEv .pdf

Aktualizácia: 13.11.2023