Úradná tabuľa ÚJD SR

239/2024

č. rozhodnutia: 239/2024

č. správneho konania: 1118-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.05.2024

dátum právoplatnosti: 06.06.2024

Prílohy:

1118-2024_Rozhodnutie_239_2024_Rozhodnutie_239_2024.pdf

Aktualizácia: 19.06.2024