Úradná tabuľa ÚJD SR

239/2023

č. rozhodnutia: 239/2023

č. správneho konania: 2430-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 24.07.2023

dátum právoplatnosti: 10.08.2023

Prílohy:

2430-2023_Rozhodnutie_239_2023_eRozhodnutie_239_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023