Úradná tabuľa ÚJD SR

238/2024

č. rozhodnutia: 238/2024

č. správneho konania: 2502-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.05.2024

dátum právoplatnosti: 03.06.2024

Prílohy:

2502-2024_Rozhodnutie_238_2024_(6) Rozhodnutie_238_2024.pdf

Aktualizácia: 04.06.2024