Úradná tabuľa ÚJD SR

238/2023

č. rozhodnutia: 238/2023

č. správneho konania: 2800-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 21.07.2023

dátum právoplatnosti: 21.07.2023

Prílohy:

2800-2023_Rozhodnutie_238_2023_R238_Spk ÚJD SR 2800-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023