Úradná tabuľa ÚJD SR

238/2022

č. rozhodnutia: 238/2022

č. správneho konania: 2734-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 22.08.2022

dátum právoplatnosti: 07.09.2022

Prílohy:

2734-2022_Rozhodnutie_238_2022_Rozhodnutie_6248_238_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023