Úradná tabuľa ÚJD SR

237/2024

č. rozhodnutia: 237/2024

č. správneho konania: 2501-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.05.2024

dátum právoplatnosti: 06.06.2024

Prílohy:

2501-2024_Rozhodnutie_237_2024_Rozhodnutie_237_2024.pdf

Aktualizácia: 06.06.2024