Úradná tabuľa ÚJD SR

237/2023

č. rozhodnutia: 237/2023

č. správneho konania: 2692-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.07.2023

dátum právoplatnosti: 10.08.2023

Prílohy:

2692-2023_Rozhodnutie_237_2023_Rozhodnutie_237_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023