Úradná tabuľa ÚJD SR

237/2022

č. rozhodnutia: 237/2022

č. správneho konania: 2504-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.08.2022

dátum právoplatnosti: 07.09.2022

Prílohy:

2504-2022_Rozhodnutie_237_2022_Rozhodnutie_6235_237_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023