Úradná tabuľa ÚJD SR

236/2024

č. rozhodnutia: 236/2024

č. správneho konania: 30-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.05.2024

Prílohy:

30-2024_Rozhodnutie_236_2024_R 236_2024 UJD SR 30-2024.pdf

Aktualizácia: 20.05.2024