Úradná tabuľa ÚJD SR

236/2023

č. rozhodnutia: 236/2023

č. správneho konania: 2237-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 24.07.2023

dátum právoplatnosti: 14.08.2023

Prílohy:

2237-2023_Rozhodnutie_236_2023_lRozhodnutie_236_2023.(Súhlas_zmeny_TVŠZ_SE)final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023