Úradná tabuľa ÚJD SR

236/2022

č. rozhodnutia: 236/2022

č. správneho konania: 3018-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 06.09.2022

dátum právoplatnosti: 22.09.2022

Prílohy:

3018-2022_Rozhodnutie_236_2022_Rozhodnutie č. 236_2022 JAVYS SpK 3018-2022 zaznam 6234_2022.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024