Úradná tabuľa ÚJD SR

235/2024

č. rozhodnutia: 235/2024

č. správneho konania: 2167-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.05.2024

dátum právoplatnosti: 05.06.2024

Prílohy:

2167-2024_Rozhodnutie_235_2024_Rozhodnutie_235_2024.pdf

Aktualizácia: 12.06.2024