Úradná tabuľa ÚJD SR

235/2023

č. rozhodnutia: 235/2023

č. správneho konania: 2411-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.07.2023

dátum právoplatnosti: 07.08.2023

Prílohy:

2411-2023_Rozhodnutie_235_2023_eRozhodnutie_235_2023_.(PeriodVnRPS MO3_2_2023)final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023