Úradná tabuľa ÚJD SR

235/2022

č. rozhodnutia: 235/2022

č. správneho konania: 3009-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 06.09.2022

dátum právoplatnosti: 22.09.2022

Prílohy:

3009-2022_Rozhodnutie_235_2022_Rozhodnutie č. 235_2022 SE SpK 3009-2022 zaznam 6224_2022.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024