Úradná tabuľa ÚJD SR

234/2024

č. rozhodnutia: 234/2024

č. správneho konania: 2469-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.05.2024

dátum právoplatnosti: 03.06.2024

Prílohy:

2469-2024_Rozhodnutie_234_2024_Rozhodnutie_234_2024.pdf

Aktualizácia: 03.06.2024