Úradná tabuľa ÚJD SR

234/2023

č. rozhodnutia: 234/2023

č. správneho konania: 2763-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 25.07.2023

dátum právoplatnosti: 11.08.2023

Prílohy:

2763-2023_Rozhodnutie_234_2023_Roz234_2023 FO preprava.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023