Úradná tabuľa ÚJD SR

234/2022

č. rozhodnutia: 234/2022

č. správneho konania: 2391-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.08.2022

dátum právoplatnosti: 07.09.2022

Prílohy:

2391-2022_Rozhodnutie_234_2022_Rozhodnutie_6209_234_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023