Úradná tabuľa ÚJD SR

233/2024

č. rozhodnutia: 233/2024

č. správneho konania: 2165-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.05.2024

dátum právoplatnosti: 05.06.2024

Prílohy:

2165-2024_Rozhodnutie_233_2024_Rozhodnutie_233_2024.pdf

Aktualizácia: 06.06.2024