Úradná tabuľa ÚJD SR

233/2023

č. rozhodnutia: 233/2023

č. správneho konania: 2666-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.07.2023

dátum právoplatnosti: 08.08.2023

Prílohy:

2666-2023_Rozhodnutie_233_2023_Rozhodnutie_233_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023