Úradná tabuľa ÚJD SR

233/2022

č. rozhodnutia: 233/2022

č. správneho konania: 2888-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 17.08.2022

dátum právoplatnosti: 02.09.2022

Prílohy:

2888-2022_Rozhodnutie_233_2022_Rozhodnutie_ 233_2022_6175_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023