Úradná tabuľa ÚJD SR

232/2024

č. rozhodnutia: 232/2024

č. správneho konania: 2439-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.05.2024

dátum právoplatnosti: 05.06.2024

Prílohy:

2439-2024_Rozhodnutie_232_2024_Rozhodnutie_232_2024.pdf

Aktualizácia: 21.06.2024