Úradná tabuľa ÚJD SR

232/2023

č. rozhodnutia: 232/2023

č. správneho konania: 2280-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 20.07.2023

dátum právoplatnosti: 07.08.2023

Prílohy:

2280-2023_Rozhodnutie_232_2023_eRozhodnutie_232_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023