Úradná tabuľa ÚJD SR

232/2022

č. rozhodnutia: 232/2022

č. správneho konania: 2422-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 19.08.2022

dátum právoplatnosti: 08.09.2022

Prílohy:

2422-2022_Rozhodnutie_232_2022_eRozhodnutie_232_2022_SzVi.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023