Úradná tabuľa ÚJD SR

231/2024

č. rozhodnutia: 231/2024

č. správneho konania: 2320-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.05.2024

dátum právoplatnosti: 05.06.2024

Prílohy:

2320-2024_Rozhodnutie_231_2024_Rozhodnutie_231_2024.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024