Úradná tabuľa ÚJD SR

231/2023

č. rozhodnutia: 231/2023

č. správneho konania: 2313-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 21.07.2023

dátum právoplatnosti: 23.08.2023

Prílohy:

2313-2023_Rozhodnutie_231_2023_R.c. 231_2023.pdf

Aktualizácia: 19.09.2023