Úradná tabuľa ÚJD SR

231/2022

č. rozhodnutia: 231/2022

č. správneho konania: 2976-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.08.2022

dátum právoplatnosti: 03.09.2022

Prílohy:

2976-2022_Rozhodnutie_231_2022_R231_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023