Úradná tabuľa ÚJD SR

230/2022

č. rozhodnutia: 230/2022

č. správneho konania: 2500-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.08.2022

dátum právoplatnosti: 14.09.2022

Prílohy:

2500-2022_Rozhodnutie_230_2022_R230-2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023