Úradná tabuľa ÚJD SR

23/2024

č. rozhodnutia: 23/2024

č. správneho konania: 1221-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 16.01.2024

dátum právoplatnosti: 02.02.2024

Prílohy:

1221-2024_Rozhodnutie_23_2024_R 23.pdf

Aktualizácia: 02.02.2024