Úradná tabuľa ÚJD SR

23/2023

č. rozhodnutia: 23/2023

č. správneho konania: 949-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.01.2023

dátum právoplatnosti: 04.02.2023

Prílohy:

949-2023_Rozhodnutie_23_2023_Rozhodnutie_506_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023