Úradná tabuľa ÚJD SR

23/2022

č. rozhodnutia: 23/2022

č. správneho konania: 900-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.02.2022

dátum právoplatnosti: 09.03.2022

Prílohy:

900-2022_Rozhodnutie_23_2022_R023_2022_NoTo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023