Úradná tabuľa ÚJD SR

229/2024

č. rozhodnutia: 229/2024

č. správneho konania: 2438-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.05.2024

Prílohy:

2438-2024_Rozhodnutie_229_2024_Rozhodnutie_229_2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024