Úradná tabuľa ÚJD SR

229/2023

č. rozhodnutia: 229/2023

č. správneho konania: 2655-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.07.2023

dátum právoplatnosti: 08.08.2023

Prílohy:

2655-2023_Rozhodnutie_229_2023_(3.3) Rozhodnutie_229_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023