Úradná tabuľa ÚJD SR

229/2022

č. rozhodnutia: 229/2022

č. správneho konania: 2763-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 11.08.2022

dátum právoplatnosti: 27.08.2022

Prílohy:

2763-2022_Rozhodnutie_229_2022_R229_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023