Úradná tabuľa ÚJD SR

228/2024

č. rozhodnutia: 228/2024

č. správneho konania: 2322-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.05.2024

Prílohy:

2322-2024_Rozhodnutie_228_2024_Rozhodnutie_228_2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024