Úradná tabuľa ÚJD SR

228/2023

č. rozhodnutia: 228/2023

č. správneho konania: 2395-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.07.2023

dátum právoplatnosti: 04.08.2023

Prílohy:

2395-2023_Rozhodnutie_228_2023_Rozhodnutie_228_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023