Úradná tabuľa ÚJD SR

228/2022

č. rozhodnutia: 228/2022

č. správneho konania: 2226-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.08.2022

dátum právoplatnosti: 30.08.2022

Prílohy:

2226-2022_Rozhodnutie_228_2022_R_228_2022_6028_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023