Úradná tabuľa ÚJD SR

227/2024

č. rozhodnutia: 227/2024

č. správneho konania: 2240-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 14.05.2024

dátum právoplatnosti: 31.05.2024

Prílohy:

2240-2024_Rozhodnutie_227_2024_Rozhodnutie_227_2024.pdf

Aktualizácia: 06.06.2024